INSTANT CHANGE THERAPY

Är du redo att återta ditt liv & hitta tillbaka
till ditt sanna jag?

Många gånger söker vi utanför oss själva i vår strävan efter att lösa våra problem, läka våra sår, finna glädje, uppnå våra drömmar & mål och hitta "den vi är".

Sanningen är den att vårt "sanna jag" redan finns inom oss men ligger gömt under lager av självtvivel, minnen av smärtsamma händelser och de anpassningar som format oss från vår uppväxt och i den verklighet vi befinner oss i idag.

För att återta vårt liv, hitta tillbaka till den vi är samt lösa de svårigheter och problem vi kämpar med, krävs att vi befriar oss från alla dessa lager av upplevelser och anpassningar.
 
Tidigare var detta något som kunde ta många år i olika terapier eller för en del genom andligt sökande. Men nu finns ICT, metoden utvecklad för att du snabbt och enkelt ska bli fri, återta ditt liv och hitta tillbaka till den du i sanning är. 

Vad är ict?

ICT ÄR EN FÖRKORTNING FÖR "INSTANT CHANGE THERAPY" OCH ÄR EN TERAPIFORM UTVECKLAD AV MALIN HENRIKSSON PRATT SOM MED ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET OCH ARBETE MED 1.000-TALS KLIENTER SKAPAT DENNA HÖGT UPPSKATTADE FÖRÄNDRINGSMETOD.

Våra liv styrs till mer än 95% från det undermedvetna...

ICT är en unik terapiform som gör att människor inte längre behöver gå i ändlösa terapisessioner för att nå de livsförändringar de önskar.

Med ett holistiskt perspektiv och en kombination av traditionell psykologi, ICT-verktyg, quantum metoder och systemisk medvetenhet går vi direkt till klientens undermedvetna och rensar bort det som omedvetet håller dem kvar i sin historia och det som skapar begränsningar och problem i deras liv idag.

Allt fler inser att vi inte löser några problem enbart genom det logiska, genom att prata om vår historia,

vad vi varit med om eller att kognitivt försöka förändra våra beteenden. Det hjälper möjligtvis för stunden men ger sällan livslång förändring.

För att nå verklig och bestående förändring och för att kunna återta vårt sanna jag, kontakten med vår själ och känna oss fria och leva med glädje och lätthet, behöver vi komma till roten av det som styr våra liv undermedvetet. Bland annat en mängd överlevnadsstrategier vi skapade i mycket ung ålder, det vi inte ens vet om att vi bär på. Med ICT får människor hjälp att på ett effektivt sätt förändra dessa. 

Så går en ICT-session till...

En terapisession med en ICT-Terapeut skiljer sig vid första anblicken inte mycket från en session i vanlig samtalsterapi. Du och terapeuten samtalar om vilka förändringar du önskar skapa och vilken hjälp du vill ha, vad du har varit med om i livet och vilka händelser som påverkat dig.

Skillnaden mellan andra terapiformer och ICT är att ICT - terapeuten i samtalet med dig söker efter det som styr dig från det undermedvetna och ställer frågor på ett sätt som går förbi ditt logiska sinne.  

ICT - Terapeuten behöver inte sätta dig i någon form av hypnos eller regressionsliknande tillstånd för att hitta dina undermedvetna sanningar.

När ICT-Terapeuten har hittat de slutsatser, sanningar och världsbilder du skapat i unga år, eller de traumatiska händelser som påverkat dig negativt genom livet, kommer terapeuten att använda ICT's verktyg och metoder för att frigöra och "omprogrammera" ditt undermedvetna.

Detta sker genom att terapeuten kommunicerar med ditt undermedvetna med vissa ord/koder och rörelser, vilket tar endast några sekunder. Du kommer direkt märka skillnad. En del känner av det som ett pirrande i kroppen, man kan bli varm eller kall, känna en lättnad, eller att en sorg kommer upp en kort stund och försvinner.

ICT-Terapeuten kan under sessionen be dig att blunda och föreställa dig vissa inre bilder för att du ska komma till större insikt och medvetenhet med vissa delar i dig själv.

Det som skiljer ICT från många andra terapiformer är att vi hittar roten till det som styr dig från det undermedvetna och när du väl blivit fri från det så kommer förändringarna ske av sig självt och bli bestående. Du kommer känna dig mer i kontakt med den du i sanning är.

MED ICT KAN DU BLAND ANNAT FÅ HJÄLP MED...

 • Trauman
 • Depressioner
 • Relationsproblem
 • Medberoende
 • Hinder/Blockeringar
 • Sorg
 • Fobier
 • Ångest
 • Svag självkänsla
 • Prestationsångest
 • Existensiell ensamhet
 • Hopplöshetskänslor
 • Beslutsångest
 • Rädslor
 • PTSD/Komplex PTSD
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Och mycket mer...

ICT fungerar lika bra över telefon som på plats med mig som terapeut. 

Vid telefonsession, var noga med att ange det mobilnummer som du vill bli uppringd på i bokningen, skriv även "Telefonsession" som meddelande och om du vill att det ska stå något särskilt på kvittot.
Exempelvis "Företagsutveckling" eller dyl.

En session pågår under en timme och kostar 650 kr som du swishar i slutet och då får du ett kvitto till din mailadress.

För mer information klicka på knappen nedan för att komma direkt till Malin Henriksson Pratts hemsida där merparten av texen ovan är hämtad från.